Tamiya Modeller

Tamiya ger kvalitet som är i en klass för sig, detta gäller båda sina plast byggsatser och hobby modeller. 

Sedan vår start med pedagogiska trämodeller 1948 har Tamiya utan tvekan strävat efter att vara "Först i kvalitet runt om i  världen". Detta avser inte bara kvalitet med avseende på produkter utan  också vårt engagemang för hobbyindustrin som helhet.

Modeller